Spór między pracodawcą a pracownikiem – jak go rozwiązać?

Spór między pracodawcą a pracownikiem – jak go rozwiązać?

Praca to miejsce, w którym staramy się unikać sporów i kłótni. Niestety nie zawsze jest to możliwe i konflikty między pracodawcą a pracownikiem czasem się zdarzają. Niektóre z nich można rozwiązać szybko i polubownie, a niektóre swój finał muszą znaleźć w sądzie. Jeśli rozwiązanie sporu w miłej i kulturalnej atmosferze nie jest możliwe, to prawnik prawa pracy Warszawa może Ci pomóc. Zobacz, jak można rozwiązać spór w pracy tak, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony.

Konflikt w pracy – jakie sytuacje wymagają rozwiązania z pomocą prawnika?

Konflikty w pracy mogą mieć różne natężenie od tych niewielkich, które szybko można rozwiązać wewnętrznie i nikt nie czuje się pokrzywdzony po poważne, które kończą się np. zwolnieniem i sprawą w sądzie. Nieporozumienia w miejscu pracy mogą być wynikiem różnych sytuacji np. dyskryminacji, mobbingu, niewypłacenia wynagrodzenia, złamanie praw pracownika. Do popularnych spraw można zaliczyć, chociażby sytuację, w której pracownik uważa, że jego stosunek pracy został rozwiązany w niewłaściwy sposób. Pracodawca może z kolei mieć obiekcje co do tego, jak jego pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe i czy np. dotrzymał zakazu konkurencji.

Wszystkie spory w pracy, które budzą wątpliwości, w jednej ze stron powinny być omówione w obecności profesjonalisty. Prawnik prawa pracy zapozna się z zaistniałą sytuacją, przeanalizuje ją i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Istnieje możliwość, że łagodny spór zostanie rozwiązany polubownie bez konieczności wizyty w sądzie i długiego czekania na wyrok.

Ugoda czy sprawa w sądzie? Jakie rozwiązanie wybrać?

To czy lepszym rozwiązaniem będzie ugoda, czy też skierowanie sprawy do sądu jest uzależnione od tego, jak dokładnie wygląda sprawa. Niekiedy możliwe jest polubowne rozwiązanie konfliktu w obecności prawnika, ale nie zawsze będzie to możliwe. Zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni skierować się po pomoc do prawnika, jeśli nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia.

Mediacje i negocjacje często wystarczają do tego, aby rozwiązać spór, co jest wygodniejsze dla obu stron. Nie ma konieczności spotykania się w sądzie i szybciej można wyegzekwować swoje prawa. Skierowanie sprawy do sądu nie daje też gwarancji wyroku, na którym nam zależy. Ostateczny wyrok może znacznie różnić się od Twoich oczekiwań, a co więcej może obciążyć Twój budżet kosztami procesowymi. Jeśli w żaden sposób dojście do porozumienia nie jest możliwe, to wtedy warto zdecydować się na postępowanie procesowe i dochodzenie swoich praw przed sądem.