Jak wygląda rozliczanie dochodów w PIT-36?

Jak wygląda rozliczanie dochodów w PIT-36?

Jak wygląda rozliczanie dochodów w PIT-36?

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej. Choć wypełnienie go zdaje się nie sprawiać większych problemów, to jednak wielu podatników nie do końca wie, jak wygląda rozliczanie dochodów czy korzystanie z ulg, w przypadku PIT-36.

Kto wybiera formularz PIT-36?

Deklaracja podatkowa PIT-36 przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają się z fiskusem za pomocą skali podatkowej. Co istotne, formularz ten wybierają nie tylko podatnicy, których jedynym źródłem dochodu jest prowadzona działalność, ale również osoby, które jednocześnie uzyskują dochody, rozliczane za pośrednictwem płatników. Jeśli więc prowadzimy własną firmę, a także pracujemy na etacie, to wybieramy formularz PIT-36, w którym wykazujemy wszelkie dochody oraz koszty. Podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę, mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Mają więc takie same prawa, jak podatnicy, składający PIT-37.

Odliczenia i ulgi

Rozliczanie w pit-36 jest nieco utrudnione, jeśli podatnik jednocześnie prowadzi działalność i pracuje na etacie bądź w ramach umowy zlecenia. Wszystko dlatego, że nie łączymy źródeł przychodu – każde z nich należy wykazać osobno. Musimy więc zebrać całą dokumentację finansową, dotyczącą dochodów, rozliczanych przez płatników i wykazać je w odrębnych kolumnach. Tymczasem dochody osiągane z działalności gospodarczej wykazujemy, posiłkując się dokumentacją finansową firmy. Co ważne, jeśli rozliczamy się za pomocą skali podatkowej, to przysługują nam takie same ulgi, jak osobom zatrudnionym na etacie. Możemy więc, przykładowo, skorzystać z ulgi prorodzinnej, do której nie mają prawa ryczałtowcy bądź przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Pamiętajmy jednak, że fakt uzyskiwania dochodów z różnych źródeł nie uprawnia nas do skorzystania z podwójnej ulgi podatkowej. W dalszym ciągu mamy prawo wykorzystać je stosownie do limitów, bez względu na to, czy prowadzimy firmę, czy też osiągamy dochody również z etatu. Mamy jednak prawo do większych odliczeń w zakresie składek, o ile te zostaną w danym roku podatkowym nie tylko naliczone, ale również zapłacone. Zwykle przedsiębiorcy, którzy pracują na etacie, opłacają jedynie składkę zdrowotną, którą w zeznaniu za 2021 roku mają jeszcze prawo odliczyć. W kolejnych latach, zgodnie z obecnym stanem prawnym, nie będzie to możliwe.