Czy można ubezpieczyć nośniki danych?

Czy można ubezpieczyć nośniki danych?

Odchodzą w niepamięć czasy, kiedy to najważniejsze dane przechowywało się w formie papierowych akt. Dziś w powszechnym użyciu są elektroniczne formy zapisu, przechowywania i przenoszenia danych. Takiej formy zapisu plików używają zarówno dzieci w szkołach jak i pracownicy wielkich korporacji. Utrata danych zapisanych na różnego rodzaju nośniach elektronicznych jest koszmarem dla wielu osób. Nie chodzi tu tylko o przedsiębiorców, choć dla nich dane te mogą być kluczowe ale i osoby prowadzące działalność samodzielnie jak pisarze czy informatycy. Każdy człowiek wkłada mnóstwo wysiłku w stworzenie potrzebnych mu danych, dlatego ich całkowita bądź częściowa utrata równa się starcie mnóstwa cennego czasu. Nie wszystkie dane da się odtworzyć z pamięci, dlatego informatycy opracowują wciąż nowe technologie służące odzyskiwaniu straconych plików. To czy da się odzyskać dane, zależy od wielu czynników takich jak typ przechowywanych danych oraz sposób ich zapisu. 

Nie wszystko można odzyskać a sama próba dokonania tego zlecona informatykowi może bardzo drogo kosztować. Dlatego jeśli ktoś posiada szczególnie ważne dane, mogące wpływać na rozwój jego dalszej kariery lub na losy firmy, powinien pomyśleć o zakupie ubezpieczenia. Ubezpieczenia nośników od utraty danych są bardzo nowoczesnym typem ubezpieczenia, zabezpieczającym swego właściciela przed stratami związanymi z utratą danych znajdujących się na nośnikach takich jak karty SD, pamięci flash czy przenośnych dyskach twardych.

Ubezpieczenia te zapewniają wypłatę świadczenia pokrywającego koszty utraconego sprzętu, danych znajdujących się na nim oraz wszelkich zabiegów informatycznych służących odzyskaniu tychże danych. W Polsce wciąż powstaje wiele przedsiębiorstw, dla których naturalne jest korzystanie z elektronicznych nośników danych a mimo to niewiele z nich nabywa tanie ubezpieczenia nośników. Tanie ubezpieczenia nośników są naprawdę niewielkim kosztem w porównaniu z opłatami, jakie ponosi firma na co dzień. Jednakże przedsiębiorcy nie chcą wydawać funduszy nawet na tak tanie ubezpieczenia i żyją w nadziei, że nic złego nie zdarzy się w ich firmie. Często dochodzi więc do sytuacji, gdzie przedsiębiorcy wykupują tanie ubezpieczenia nośników elektronicznych dopiero po szkodzie. Taka polityka firmy jest nieprawidłowa, lepiej zainwestować mniejsze kwoty przeznaczone na bezpieczeństwo przy rozpoczynaniu działalności, niż ryzykować utratę wszystkiego.

Ubezpieczenia nośników są potrzebne jedynie wybranym członkom społeczeństwa, ale jeśli należy się do tejże grupy nie wolno ignorować ich zakupu.