jak zostać maklerem

Sprawdź, jak zostać maklerem!

Makler zajmuje się przekazywaniem na giełdę zleceń maklerskich, zgodnie z regulacjami, jakie obowiązują na giełdzie papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, makler jest upoważniony również do wykonywania wszelkich czynności związanych z doradztwem inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych. Interesuje cię taka forma pracy?

Sprawdź, jak zostać maklerem!

Maklerem może zostać praktycznie każdy. Osoba chętna nie może jednak figurować w rejestrze skazanych. Wystarczy posiadać średnie wykształcenie, choć preferowane jest ukończenie studiów na kierunkach takich jak ekonomia czy finanse. Ponadto warto znać chociaż jeden język obcy. Najważniejszym warunkiem jest jednak uzyskanie licencji maklerskiej. Jak ją uzyskać i jak zostać maklerem? Otóż osoba, która chce dołączyć do grona maklerów musi zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego raz lub dwa razy w roku. Na egzaminie wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na 30 dni przed terminem danego egzaminu. Natomiast termin jest ogłaszany co najmniej 90 dni przed egzaminem.

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową wypełniony wniosek rejestrowy. Do wniosku trzeba dołączyć jedną fotografię i dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Dokumenty wyślij na adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Egzamin na maklera

Jeśli zastanawiasz się, jak zostać maklerem musisz mieć świadomość, że czeka cię wiele pracy. Zakres tematyczny egzaminu jest bardzo obszerny. Można podzielić go na dwie części: prawną i matematyczną.

Część matematyczna egzaminu obejmuje zagadnienia, takie jak: matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie, odsetki proste i złożone, stopa procentowa, dyskonto, ocena jakości inwestycji, renta, kredyt, analiza i wycena instrumentów dłużnych, rodzaje ryzyka, obligacje, podstawy analizy portfelowej, klasyfikacja ryzyka inwestycyjnego, notowania jednolite i ciągłe oraz wiele innych.

Prawna część egzaminu opiera się głównie na znajomości ustaw. Jak zostać maklerem bez ich znajomości? Nie da się! Dlatego musisz przyswoić, np. Ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców czy Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Jest to jednak znikoma część wszystkich ustaw i rozporządzeń, których musisz się nauczyć. Materiał jest o wiele bardziej obszerny, dlatego właśnie termin egzaminu jest znany już 3 miesiące wcześniej. Poświęć zatem ten czas na przyswajanie wiedzy.

Jak zostać maklerem?

Po wielu dniach nauki czeka cię długo wyczekiwany egzamin. Składa się on ze 120 pytań testowych i trwa 180 min. Za dobrą odpowiedź otrzymasz 2 punkty, natomiast za błędną zostanie ci odjęty jeden punkt. Musisz mieć to na uwadze, ponieważ ujemne punkty mogą wpłynąć na powodzenie twojego egzaminu. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi lepiej wstrzymać się od jej zaznaczenia – w takim przypadku po prostu nie otrzymujesz punktów, ale też nie zostaną ci one odjęte.

Wiedząc już, jak zostać maklerem możesz się zniechęcić – nie obawiaj się, wiele osób czuje to samo. W końcu zakres materiałów obowiązujący na egzaminie rzeczywiście może przyprawić o zawrót głowy. Dlatego właśnie jest on przeprowadzany tylko raz lub dwa razy w roku. Jeśli zależy ci na tym, by zostać maklerem nie daj się przytłoczyć. Na pewno dasz radę, bo czasu na naukę jest naprawdę sporo. Po zdanym egzaminie trzeba złożyć wniosek o wpis na listę maklerów do Komisji Nadzoru Finansowego. Potem pozostaje ci tylko cieszyć się z sukcesu!