Rozwód na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Rozwód na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód wnosi się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu okręgowego. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest stosunkowo wysoka, albowiem wynosi ona 600,00 złotych. W tym miejscu wskazać należy na możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. W sytuacji, gdy strony posiadają małoletnie dzieci, sąd wówczas rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, ale również w wyroku precyzuje tzw. kwestie okołorozwodowe czyli związane na przykład z władzą rodzicielską czy też wysokością zasądzonych alimentów.

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

W pozwie można wskazać, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd wówczas w wyroku rozwodowym również to określi. Możliwości są trzy: wina każdego z małżonków lub sąd może odstąpić od orzekania o winie którejkolwiek ze stron za rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to tak naprawdę kwestia wtórna, ponieważ ma to znaczenie na przykład przy zasądzaniu alimentów na byłego małżonka.

Uregulowania dotyczące władzy rodzicielskiej

Jeżeli strony posiadały wspólne małoletnie dzieci, to wówczas sąd rozstrzyga również kwestie związane z władzą rodzicielską. Ponadto sąd może również ustalić miejsce pobytu dziecka przy danej stronie postępowania. Przy uregulowaniach odnośnie władzy rodzicielskiej, sąd może przyznać władzę jednemu z małżonków, przy jej jednoczesnym ograniczeniu (lub nawet pozbawieniu) względem drugiego z małżonków.

Uregulowania dotyczące wysokości alimentów

Ponadto sąd w wyroku rozwodowym rozstrzygnie także kwestie alimentów. Praktyka sądów jest obecnie taka, iż z roku na rok wysokość kwoty zasądzonych alimentów stale rośnie. Jeszcze kilkanaście lat temu było to na przykład 200,00 złotych miesięcznie. Dzisiaj kwota 700,00 – 800,00 złotych jest standardem. W przedmiocie alimentów sąd może również udzielić tzw. zabezpieczenia na czas trwania procesu. Zwiększająca się kwota zasądzanych przez sądy alimentów ma przede wszystkim związek ze zwiększającymi się kosztami życia, a także wzrostem płacy minimalnej w Polsce. Powyższe pośrednio wpływa na wysokość alimentów.

Uregulowania dotyczące korzystania ze wspólnego mieszkania

Oprócz powyżej poruszonych kwestii, sąd w wyroku rozwodowym może również rozstrzygnąć w przedmiocie korzystania przez strony (małżonków) ze wspólnego mieszkania. Dzieje się tak, jeżeli strony jeszcze w trakcie trwania postępowania mieszkają ze sobą. Natomiast, jeżeli strony procesu nie mieszkają wspólnie, to wówczas sąd nie orzeknie w tej właśnie kwestii.