Czy da się przeciwdziałać bezrobociu?

Czy da się przeciwdziałać bezrobociu?

Posiadając nawet dobre wykształcenie, znakomite umiejętności czy doświadczenia w swojej branży możemy znaleźć się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w której np. zapotrzebowanie na nasz zawód zmalało. Aby do tego nie dopuścić, warto starać się na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Jak przeciwdziałać bezrobociu?

Bezrobocie ma wiele twarzy. Powodują je różne czynniki. Więcej o tym przeczytasz na https://wzr.pl/ekonomia/przyczyny-i-skutki-bezrobocia-w-polsce-i-na-swiecie/. My jednak skupimy się dziś na tym, w jaki sposób przeciwdziałać bezrobociu, ponieważ wbrew pozorom można zmniejszyć to ryzyko. Aby jednak tak się stało, rząd lub my sami musimy podjąć pewne kroki.

Mówiąc o przeciwdziałaniu bezrobociu, trzeba wspomnieć o biernych i aktywnych metodach. Do tych pierwszych zalicza się działania rządu, które często wiążą się ze zmianami w prawie. Dotyczyć mogą one np.: wydłużenia czasu nauki dla młodzieży w szkole czy skrócenia tygodniowego czasu pracy. To również wydłużenie urlopów wychowawczych dla świeżo upieczonych rodziców — zwłaszcza kobiet.

Aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu jest więcej. Dotyczą one podejmowanych przez nas (lub naszych pracodawców) działań, które mają na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych. W związku z tym aktywne metody dotyczą m.in.:

  • uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach kwalifikacyjnych, a także ich finansowania w przypadku pracodawców;
  • korzystania (i prowadzenia) z doradztwa zawodowego;
  • finansowanie szkoleń aktywizacji osób bezrobotnych, a także robót publicznych i prac interwencyjnych;
  • tworzenie nowych stanowisk pracy;
  • dofinansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie ryzyka zwiększenia poziomu bezrobocia. Wbrew pozorom praktykowane są one nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami, ponieważ zjawisko bezrobocia to dość powszechny i poważny problem.

Postęp techniczny a bezrobocie

Żyjemy w czasach, w których postęp techniczny bardzo przyspieszył. Z jednej strony jest to wygodne, ponieważ maszyny odciążają nas od ciężkich i wymagających prac. Dzięki temu możemy skupić się na lżejszych zadaniach. Dodatkowo zyskujemy więcej czasu dla siebie.

Z drugiej jednak strony postęp przyczynia się do pogłębienia poziomu bezrobocia na całym globie ziemskim. To dlatego, że maszyny są wydajniejsze niż człowiek. Nie żądają urlopów, wyższego wynagrodzenia czy innych benefitów za wykonywaną pracę. Rozwiązanie tego problemu stało się zatem ogromnym wyzwaniem dla gospodarki niejednego państwa. Dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości stawiać na swój rozwój i (o ile to możliwe) poszerzać kompetencje zawodowe na różne branże i dziedziny.