Chińska gospodarka – transformacja, wzrost i kolejne wyzwania

Chińska gospodarka – transformacja, wzrost i kolejne wyzwania

Chiny, przede wszystkim za sprawą swojej gospodarki, stały się wiodącym graczem na arenie międzynarodowej. Reformy gospodarcze przeprowadzone w latach 70. XX wieku sprawiły, że kraj przeszedł niezwykłą transformację, stając się jedną z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. 

Wzrost gospodarczy Chin

Chińska gospodarka na przestrzeni ostatnich dekad osiągnęła niewyobrażalne wręcz tempo wzrostu. Opierając swój model na inwestycjach i eksporcie, przejęła role światowej fabryki. Wysokie inwestycje w infrastrukturę, rozwój przemysłu i ogromnej skali eksport umożliwiły Chinom szybki rozwój gospodarczy i podniesienie milionów ludzi z ubóstwa.

Przyczyny wzrostu chińskiej gospodarki

W latach 70. XX wieku chińskie władze wprowadziły szeroko zakrojone reformy gospodarcze, które umożliwiły większą swobodę działania dla sektora prywatnego, decentralizację gospodarki oraz otwarcie na zagraniczne inwestycje. To właśnie te reformy położyły fundament pod dynamiczny wzrost. Ogromną zaletą chińskiej gospodarki były bardzo niskie koszty produkcji, dzięki czemu wielkie korporacje państw zachodnich uznały za sensowne przeniesienie produkcji właśnie do Chin. Sektor eksportowy rozwinął się do tego stopnia, że Chiny stały się największym eksporterem na świecie i drugim, co do wielkości, importerem. 

Inwestycje 

Podstawą rozwoju są wszelkiego rodzaju inwestycje. Aby gospodarka chińska mogła się rozwijać, to rozwinięte musiały zostać poszczególne obszary, które są kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego. Rozwój chińskiego eksportu wymagał, przede wszystkim, równoległego rozwoju infrastruktury. W tym celu rząd chiński skierował ogromne fundusze na rozwój dróg, kolei, portów i lotnisk – kanały kluczowe do odpowiedniego zarządzania przemysłem, handlem oraz transportem.
Kolejnym obszarem wymagającym ogromnych nakładów finansowych są badania naukowe oraz innowacje, gdzie rząd chiński również nie oszczędzał. Poczynione inwestycje przyczyniły się do wzrostu wykształcenia, a w efekcie do wzrostu sektora nowych technologii i dogonienia, w pewnych aspektach, zachodu.

Rynek wewnętrzny i polityka zagraniczna

Dużym ułatwieniem dla Chin jest także ogromny rynek wewnętrzny. Bardzo duża liczba konsumentów, a wraz ze wzrostem gospodarczym, zwiększająca się klasa średnia i wzrost dochodów, przyczyniły się do wzrostu popytu. Zarówno wewnętrznie, jak i zagranicznie. Chińska gospodarka przyjęła strategię otwarcia się na świat, gdzie uczestniczy aktywnie w projektach międzynarodowych oraz organizacjach takich jak Światowa Organizacja Handlu.

Wyzwania

Mimo dynamicznego wzrostu, chińska gospodarka nadal ma wiele problemów. Do największych wyzwań należą:

  • spowolnienie wzrostu gospodarczego – spowodowane spadającym popytem na eksport i transformacją z modelu opartego o inwestycje na bardziej zrównoważony,
  • dług publiczny i prywatny,
  • nierówności społeczne – chiny nadal są krajem pełnym nierówności, a obywatele często nie mogą liczyć na równe traktowanie,
  • ochrona środowiska,
  • starzenie się ludności – mimo ogromnej liczby obywateli, polityka jednego dziecka odbija się bardzo negatywnie na dzietności w Chinach,
  • napięcia międzynarodowe – napięcia, przede wszystkim z USA, powodują powstawanie trudności w handlu międzynarodowym co spowalnia chińską gospodarkę.

Podsumowanie

Chińska gospodarka przeżyła niesamowity boom w ciągu ostatnich kilku dekad. Bardzo dynamiczny wzrost, dogonienie i nawet przegonienie dużej części państw zachodu gospodarczo sprawiło, że Chiny doznały swojego rodzaju gospodarczej zadyszki. Przyszłość chińskiej gospodarki uzależniona jest od wielu czynników, między innymi tego, jak poradzą sobie z wyzwaniami, które stawia przed nimi dzisiejsza rzeczywistość.