Jakie są plusy i minusy pracy agenta nieruchomości?

Jakie są plusy i minusy pracy agenta nieruchomości?

Czy warto zostać agentem nieruchomości? To pytanie stosunkowo często pada z ust osób, które szukają dla siebie odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są plusy oraz minusy pracy jako agent nieruchomości. Między innymi z tych właśnie powodów wiele osób wach się przed podjęciem decyzji o zostaniu agentem nieruchomości. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej, z czym tak naprawdę wiąże się wykonywanie tego zawodu.

Wysokie zarobki

Jedną z głównych zalet pracy jako agent nieruchomości, są stosunkowo wysokie zarobki. Wynagrodzenie agenta najczęściej bowiem obejmuje:

-Z góry określone kwoty za sprzedaż, znalezienie, lub wynajem nieruchomości.

-Prowizję określaną w procentach za sprzedaż lub kupno nieruchomości.

W tym drugim przypadku prowizja jest uzależniona od wielkości miejscowości, w której znajduje się dany lokal. Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że wynosi ona około kilku procent sumy zawartej na umowie kupna-sprzedaży nieruchomości. W praktyce oznacza to zysk w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponadto prowizja ta często jest pobierana od obu stron sprzedaży, co znacznie zwiększa zyski agenta nieruchomości. Co równie ważne, agent nieruchomości znajduje się w grupie zawodów zwolnionych z konieczności opłacania podatku VAT. Co równie ważne, prowizja ta często jest pobierana od obu stron sprzedaży, co znacznie zwiększa zyski agenta nieruchomości. Między innymi z tych powodów zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem.

Minusy pracy agent nieruchomości

Niestety, zawód ten nie jest pozbawiony również minusów. Jednym z nich jest stosunkowo spora konkurencja. Obecnie w średniej wielkości miastach zazwyczaj działa kilka biur agentów nieruchomości. Ponadto, zanim dana nieruchomość się sprzeda, lub dokonamy jej wynajmu, często mija długi okres czasu. W tym czasie trzeba poświęcić czas, oraz pieniądze na między innymi dotarcie do danej nieruchomości, przedstawienie jej potencjalnym klientom, czy też wystawienie jej na portalach sprzedażowych. A nawet jeśli to wszystko zrobimy, nie ma żadnej gwarancji, że uda nam się sprzedać daną nieruchomość. Należy również pamiętać o odpowiedzialności prawnej oraz finansowej agenta nieruchomości. Jest on bowiem odpowiedzialny między innymi za sprawdzenie, czy nie jest ona obciążona żadnym zadłużeniem. Jeżeli jest, a agent nie poinformuje o tym kupującego, wówczas naraża się on na bardzo dotkliwe konsekwencje prawno-finansowe, łącznie z możliwością zakazu wykonywania zawodu. Ponadto jest on zobowiązany do posiadania wykupionej polisy OC, ora przestrzegania ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami RODO.